Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Badanie całego ciała

Rezonans magnetyczny całego ciała (WHMRI - Whole-Body MRI) w krótkim czasie umożliwia odwzorowanie tkanek całego organizmu, od głowy, przez klatkę piersiową, jamę brzuszną oraz miednicę, aż po kończyny. Dzięki tak szerokiemu zakresowi struktur objętych badaniem, rezonans magnetyczny całego ciała pozwala na ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta, umożliwiając wstępne rozpoznanie potencjalnych nieprawidłowości. WHMRI umożliwia wykrycie zmian w obrębie układu kostno-stawowego oraz mięśniowego (deformacje, nieprawidłowości naczyniowe). Ponadto, ułatwia ocenę stanu narządów osłoniętych przez struktury kostne (np. serca czy mózgu) i diagnozowanie takich zmian chorobowych jak zapalenie, niedokrwienie, wady wrodzone, udary, zaburzenia metaboliczne.

 

Zastosowanie badania rezonansu magnetycznego w onkologii - artykuł.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego