Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Zespół Pracownii Rezonansu Magnetycznego

Kadra zarządzająca oraz personel firmy

Prezes Zarządu – dr n. med. Aleksandra Wypych

UMK-18 (2).jpgAdiunkt oraz Kierownik pracowni MRI (fMRI) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Posiada 9 lat doświadczenia w prowadzeniu i nadzorowaniu (jako Inspektor Ochrony Radiologicznej) zakładu Diagnostyki Obrazowej w prywatnym sektorze opieki medycznej. Współtworzyła zaplecze medyczne prywatnej kliniki ortopedycznej, zainteresowanej implementacją projektu w zakres swoich usług.

W ramach budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu ukończyła na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia. Doświadczenie w prowadzeniu badań zdobyła podczas licznych kursów zawodowych oraz 2 staży krajowych (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, opiekun stażu dr inż. Tomasz Wolak) i 1 zagranicznego (Erassmus Medical Center, Rotterdam).

Doświadczenie w wykonywaniu badań zdobyła jako aplikant do modalności MRI w Siemens Healtcare Polska. Posiada certyfikaty potwierdzające umiejętności w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego.

Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Ukończyła kurs audytora wewnętrznego.

W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską na stopień doktora nauk medycznych. Interesuje się przede wszystkim współczesnymi technikami obrazowania ciała ludzkiego. Jest członkiem 5 zespołów badawczych realizujących granty w ICNT UMK w Toruniu.

Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno-promocyjnych – mgr Aleksandra Kalocińska-Szumska

 Ola-22.jpgSpecjalistka oraz brokerka innowacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UMK w Toruniu. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego.

Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków UE. Jako kierowniczka/koordynatorka projektów, z sukcesem zrealizowała ok. 15 projektów w obszarze przedsiębiorczości, rynku pracy, ekonomii społecznej, administracji oraz szkolnictwa wyższego.

Certyfikowana trenerka biznesu, która zrealizowała ok. 1500 godzin szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania projektami, ich rozliczania i kontroli.

Zdobyte kwalifikacje w obszarze zarządzania zasobami pracy i doradztwa wykorzystywała przez kilka lat na stanowisku doradcy i trenera kluczowego w Regionalnych Ośrodkach EFS oraz doradcy kluczowego i biznesowego w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej.

Przedsiębiorczyni z powodzeniem prowadząca własną działalność gospodarczą od 2018 roku.

 

Operator MRI - osoba wykonująca badanie

Dr n. med. Aleksandra Wypych - adiunkt oraz kierownik pracowni MRI (fMRI) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu zakładu Diagnostyki Obrazowej w prywatnym sektorze opieki medycznej. W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską na stopień doktora nauk medycznych. Jest autorką publikacji i doniesień naukowych.

Doświadczenie w wykonywaniu badań zdobyła jako aplikant do modalności MRI w Siemens Healtcare Polska. Posiada certyfikaty potwierdzające umiejętności w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach zawodowych oraz w stażach krajowych i zagranicznych (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Erassmus Medical Center, Rotterdam). Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest członkiem 5 zespołów badawczych realizujących granty w ICNT UMK w Toruniu.

mgr Maciej Cieślak – specjalista inżynieryjno-techniczny w pracowni MRi (fMRI) Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu.

Maciej-2.jpgAbsolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Studia I stopnia ukończył w 2018r. Posiada kurs ochrony radiologicznej.

Poza wykształceniem medycznym posiada również wykształcenie finansowo-rachunkowe. W 2015 obronił tytuł magistra oraz ukończył studia podyplomowe jako analityk finansowy.

W latach 2010-2019 pracował jako Zastępca Kierownika Działu handlowego sektora motoryzacyjnego.

 

 

 

 Opis badań obrazowych

Dr n. med. Małgorzata Stusińska - stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie rozprawy pt. „Wartość oceny obrazów morfologicznych i dynamicznych mammografii MR w diagnostyce raka piersi”. W trakcie pracy zawodowej odbyła wiele kursów z zakresu radiodiagnostyki, ultrasonografii, TK i MR w kraju i za granicą. Systematycznie bierze czynny udział w zebraniach Kujawsko-Pomorskiego oddziału Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiograficznego oraz szkoleniach w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (od 2004 roku pełni funkcję sekretarza Sekcji Diagnostyki Obrazowej Piersi), Polskiego Towarzystwa Onkologii i Radioterapii, European Society of Radiology. Jest autorką kilku publikacji i doniesień naukowych. Od jesieni 1994 roku pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, zajmując się diagnostyką chorób piersi w codziennej praktyce.

Dr n. med. Małgorzata Burzyńska-Makuch - specjalista radiodiagnostyki, adiunkt w Katedrze Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Jurasza w Bydgoszczy, prezes Oddziału  Pomorsko-Kujawskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa  Lekarskiego.  Od  roku 1998 specjalizuje się  w diagnostyce  metodą  rezonansu magnetycznego,  szczególnie w  neuroradiologii, diagnostyce obrazowej  wątroby i układu mięśniowo-stawowego oraz w obrazowaniu uszu w MR.  Od kilku lat  przedmiotem  zainteresowania jest obrazowanie chorób neurodegeneracyjnych (w chorobie Parkinsona i innych zespołów  parkinsonowskich,  chorobie Alzheimera i innych  zespołach otępiennych). Systematycznie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach poświęconych diagnostyce obrazowej,  współpracuje ściśle z lekarzami neurologami. Jest  autorem lub  współautorem publikacji i doniesień naukowych. Należy do zespołu  badawczego zajmującego  się  obrazowaniem w zespołach  parkinsonowskich i chorobie Parkinsona. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa  Lekarskiego i European Society of Radiology. 

Lek. Paweł Piotrowicz - specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologicznego. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę biorąc aktywny udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. W 2017 podczas Europejskiego Kongresu Radiologicznego przedstawił wykład na temat diagnostyki tętniaków wewnątrzczaszkowych. Specjalizuje się szczególnie w neuroradiologii.

Opieka pielęgniarska

Dariusz M. Ciborski - pielęgniarz specjalista (anestezjologia i intensywna opieka). Doświadczenie zawodowe zdobył w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci. Współpracuje z Hospicjum Nadzieja i Ośrodkiem Wentylacji Domowej w Bydgoszczy.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego