Pracownia Rezonansu Magnetycznego

rezonans kręgosłupa

3T Rezonans Magnetyczny KRĘGOSŁUPA (3T MR Kręgosłupa)

Rezonans magnetyczny kręgosłupa wykonany na 3 Teslowym aparacie to aktualnie najdokładniejsze badanie, które umożliwia zdiagnozowanie przyczyn bólu kręgosłupa oraz ograniczenia ruchomości, przy jednoczesnym braku skutków ubocznych. 

Badanie MR kręgosłupa umożliwia ocenę trzonów, łuków kręgów i krążków międzykręgowych. Ponadto jest badaniem z wyboru przy diagnozowaniu: zmian demielinizacyjnych (tj. procesu rozpadu osłonek mielinowych w układzie nerwowym), naczyniopochodnych i zapalnych w rdzeniu kręgowym.

Lekarz kierujący, bądź radiolog po dokonaniu wstępnej oceny skanu, może zdecydować o podaniu dożylnego środka cieniującego, czyli kontrastu. Działanie to na celu uzyskanie dokładniejszego obrazu, który pozwala na uwypuklenie i zróżnicowanie zmian patologicznych kręgosłupa.

Badanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa jest wskazane także w przypadku konieczności dokonania oceny zmian pourazowych. Istotne jest to szczególnie, gdy istnieje podejrzenie uszkodzenia rdzenia kręgowego. Badanie MR pozwala na określenie stopnia ucisku na struktury wewnątrzkanałowe oraz stanowi podstawę kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Obrazowanie kręgosłupa rezonansem magnetycznym można wykonywać również, jako kontrolę po leczeniu operacyjnym w celu oceny jego skuteczności i ustalenia dalszego rokowania. Rezonans magnetyczny stanowi także najlepszą metodę oceny zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i dyskopatii.

W zależności od lokalizacji objawów możemy wykonywać badanie tylko określonego odcinka kręgosłupa. Na przykład może to być odcinek szyjny, odcinek piersiowy lub lędźwiowy (dolny) odcinek kręgosłupa.

Akademickie Centrum Badań AKAMED posiada w swojej ofercie również opcję zbadania trzech odcinków kręgosłupa naraz.

Zapoznaj się w jaki sposób przygotować się do badania kręgosłupa rezonansem magnetycznym oraz jakie są przeciwwskazania do wykonania badania MR.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego