Pracownia Rezonansu Magnetycznego

rezonans głowy

3-Teslowy Rezonans Magnetyczny GŁOWY (3T MR Głowy)

Rezonans magnetyczny głowy to obecnie najnowocześniejsze i najbardziej precyzyjne badanie. MR głowy umożliwia obrazowanie struktur anatomicznych mózgu oraz jego układu nerwowego i naczyniowego. Obrazy uzyskane w trakcie badania pozwalają na ocenę tkanki mózgowej, struktur głębokich, układu komorowego, wewnątrzczaszkowych odcinków nerwów czaszkowych oraz na wykrycie utajonych malformacji naczyniowych.

Badanie MR umożliwia diagnostykę i planowanie leczenia w onkologii.

Ponadto dzięki uzyskanym podczas rezonansu magnetycznego głowy obrazom możliwe jest wykrycie:

  • schorzeń i wad rozwojowych mózgu,
  • zaburzeń krążenia czaszkowego,
  • nowotworów mózgu,
  • chorób oczodołu,
  • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
  • stwardnienia rozsianego i innych chorób demielinizacyjnych,
  • choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych,
  • chorób przysadki mózgowej objawiających się np. zaburzeniami hormonalnymi,
  • zaburzeń neurologicznych o niewyjaśnionym pochodzeniu.

Rezonans magnetyczny wykonany z kontrastem dodatkowo podnosi dokładność otrzymanych obrazów.

Badanie MR jest w pełni bezpieczne i nie ma żadnego negatywnego wpływu na człowieka, nie ma również żadnych ograniczeń co do częstotliwości wykonywania rezonansu magnetycznego.

Przygotowanie do badania MR głowy.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego