Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Badania ortopedyczne

Stawy kolanowe

Rezonans magnetyczny kolana umożliwia ocenę struktur kostnych stawu, stanu więzadeł (zwłaszcza więzadła krzyżowego przedniego), łąkotek. Badanie pozwala stwierdzić obecność wysięków w jamie stawowej, krwawień wewnętrznych, zaobserwować zmiany w szpiku kostnym oraz okolicznych tkankach miękkich.

Rezonans magnetyczny stawu kolanowego wykonuje się również przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi w tym obrębie, a także kontrolnie – po operacjach (np. rekonstrukcji więzadeł) lub w celu oceny skuteczności podjętego leczenia.

Dodatkową opcję badania kolana w rezonansie magnetycznym stanowi chrząstkogram. Specjalnie wypracowane sekwencje akwizycji obrazu i odpowiednie oprogramowanie dedykowane do tego rodzaju badań pozwalają na pokazanie nawet niewielkich zmian patologicznych w chrząstce stawowej. Obrazy są kodowane kolorem, co w sposób jasny i zrozumiały pokazuje zasięg zmian patologicznych i stopień uszkodzenia chrząstki stawowej.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego