Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Diagnostyka chorób sutka

Diagnostyka piersi metodą MR umożliwia wykrycie nieprawidłowej tkanki w piersiach pacjentki z bardzo dużą czułością, przewyższającą metody "konwencjonalne" - takie jak mammografia czy USG.

Szczególnie wysoka dokładność badania MR piersi charakteryzuje urządzenia 3-Teslowe, ponieważ wykorzystywane w nich 2-krotnie silniejsze (niż zwykle 1.5T) pole magnetyczne pozwala na uzyskanie najwyższej rozdzielczości i jakości badania. Warto pamiętać, że badanie piersi w rezonansie magnetycznym nie naraża pacjentki na ucisk piersi, często źle tolerowany, ani na działanie promieniowania jonizującego.

Wskazania do badania MR piersi

Badanie MR piersi ma szczególne zastosowanie u kobiet młodych, zwłaszcza z rodzin obciążonych genetycznie mutacjami w genach BRCA-1 i BRCA-2. Wynika to z budowy tkanki piersi, która zmienia się z wiekiem i u młodych kobiet jest mniej przenikliwa dla promieniowania RTG oraz ultradźwięków.
U pacjentek z mutacjami BRCA-1 i BRCA-2 rezonans piersi stanowi metodę z wyboru, wykorzystywaną do systematycznej kontroli - jako działanie profilaktyczne, całkowicie obojętne dla zdrowia, co ma szczególne znaczenie u osób młodych.

Rezonans magnetyczny piersi wykonuje się również u kobiet z już rozpoznanym (innymi metodami) rakiem piersi, przed operacją. Pozwala to wykluczyć obecność zmian mnogich, które nie były widoczne w badaniach wcześniejszych, na podstawie których zaplanowano postępowanie lecznicze. Wykrycie innych zmian w piersi lub współistniejących zmian w drugiej piersi może całkowicie zmienić planowane postępowanie terapeutyczne i przez to zwiększyć szansę na wyleczenie pacjentki.
Ważnym wskazaniem do badania MR piersi jest kontrola po operacyjnym leczeniu raka piersi, zwłaszcza jeżeli przed samą operacją nie wykonano badania MR. Pozwala to na uzyskanie dużej pewności o skutecznie przeprowadzonym leczeniu i ma ogromne znaczenie psychologiczne dla pacjentki. Pozwala to przy zachowaniu obowiązujących standardów kontroli jakimi są mammografia i USG na jeszcze dokładniejszą ocenę wyników leczenia.

Coraz większe rozpowszechnienie chirurgii plastycznej i stosowanie implantów piersi sprawia, że coraz więcej pacjentek ma obawy przed wykonaniem klasycznej mammografii z powodu dużego nacisku na piersi - z obawy przed uszkodzeniem implantów. Ponieważ rezonans magnetyczny pozwala na badanie całkowicie bez ucisku i jednocześnie doskonale przedstawia materiał implantu, badanie to świetnie nadaje się do kontroli piersi po wszczepieniu implantów - również jako metoda zastępująca mammografię klasyczną.

Przygotowanie  do badania MR

Najlepszy czas do wykonania  badania to 6–14 dzień cyklu.

Jeżeli pacjentka stosuje terapię hormonalną wskazane jest odstawienie jej, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym, na 1–2 miesiące przed badaniem

Badania wykonujemy z jak najlepszą wiedzą medyczną oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Obrazowania Piersi (European Society of BreastImaging – EUSOBI)

https://www.eusobi.org/

W związku z brakiem refundacji NFZ badanie jest dostępne wyłącznie komercyjnie, jego koszt to 850 zł.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego